WQ86799 (e) Wedi’i gyflwyno ar 23/11/2022

Pa drafodaethau y mae'r Gweinidog wedi'u cael gyda Gweinidog yr Economi ynglŷn â setliad ariannol aml-flynyddol i'r sector amaethyddol?

Wedi'i ateb gan Y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd | Wedi'i ateb ar 02/12/2022

I have not had any discussions with the Minister for Economy regarding a multi- annual financial settlement for the agricultural sector , as he is not responsible for setting Welsh Government budgets.