WQ86698 (e) Wedi’i gyflwyno ar 15/11/2022

A wnaiff Comisiwn y Senedd restru pob ymweliad gan lysgenhadon ag ystâd y Senedd yn y 24 mis diwethaf?

Wedi'i ateb gan Comisiwn y Senedd | Wedi'i ateb ar 28/11/2022

Y Llywydd ar ran Comisiwn y Senedd:

Mae’n hysbys bod yr ymweliadau a ganlyn ag ystâd y Senedd gan lysgenhadon wedi’u cynnal yn ystod y 24 mis diwethaf:

13.10. 21

Llysgennad yr UE i'r DU

26.10. 21

Llysgennad Fietnam

28.10. 21

Uchel Gomisiynydd Seland Newydd

23.11.21

Llysgennad Ffrainc

15.02.22

Uchel Gomisiynydd Awstralia

23.03. 22

Llysgennad y Ffindir  

30.03.22

Llysgennad Moldova

26.04.22

Llysgennad Latfia

28-29.06.22

Llysgennad y Swistir

06.07.22

Llysgennad Tsieina

13.07.22

Llysgennad Gwlad Pwyl

13.07.22

Llysgennad yr UE

29.09.22

Llysgennad Ciwba

05.10.22

Llysgennad yr Almaen

08.11.22

Llysgennad Siapan

 

* Nodyn: Roedd ymweliadau Llysgenhadon Tsieina a Chiwba ag Ystâd y Senedd yn rhaglenni gan Lywodraeth Cymru ac nid oedd ganddynt gysylltiad o gwbl â Chomisiwn y Senedd.