WQ86534 (e) Wedi’i gyflwyno ar 02/11/2022

Pa drafodaethau y mae'r Gweinidog wedi'u cael gyda'r sector rheoli plâu trwyddedig am ganlyniadau anfwriadol posib y gwaharddiad ar faglau glud cnofilod fel y cynigiwyd yn y Bil Amaethyddiaeth (Cymru)?

Wedi'i ateb gan Y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd | Wedi'i ateb ar 10/11/2022

The British Pest Control Association (BPCA) and the National Pest Technicians Association (NPTA) responded to a stakeholder consultation between November 2021 and January 2022 with their views about the consequences of a ban on glue traps.

The BPCA requested a follow up meeting which my officials, which was held in May, following which they provided additional evidence, including case studies, from their members in Wales.

A significant proportion of pest control is also undertaken by local authorities in Wales.

The Explanatory Memorandum to the Agriculture (Wales) Bill provides further information and a summary of the responses to the consultation can be found on the Bill’s webpage Agriculture (Wales) Bill 2022 | GOV.WALES