WQ86457 (e) Wedi’i gyflwyno ar 27/10/2022

A wnaiff Llywodraeth Cymru alw i mewn penderfyniad cabinet Cyngor Caerdydd i brydlesu rhan o Barc Hailey i Dŵr Cymru ar gyfer adeiladu gorsaf bwmpio carthion?

Wedi'i ateb gan Y Gweinidog Newid Hinsawdd | Wedi'i ateb ar 04/11/2022

Councils are democratically elected bodies with statutory powers and duties to exercise certain functions. The decision to lease part of Hailey Park is a matter for the Council and its Cabinet and we, as Welsh Ministers, do not have any powers to ‘call in’ those decisions.