WQ86431 (e) Wedi’i gyflwyno ar 26/10/2022

A wnaiff y Gweinidog gadarnhau nad yw pryniannau rheolaethol wedi'u cynnwys yn y ffigwr o 40 busnes newydd sy'n eiddo i weithwyr a roddwyd yn ystod y Cyfarfod Llawn ar 25 Hydref 2022?

Wedi'i ateb gan Gweinidog yr Economi | Wedi'i ateb ar 01/11/2022

I can confirm that the figure provided did not include managerial buyouts.