WQ86430 (e) Wedi’i gyflwyno ar 26/10/2022

Pa ystyriaeth y mae Llywodraeth Cymru wedi'i rhoi i hepgor y dreth trafodion tir ar gyfer eiddo a gaiff ei brynu gan gyflogwyr i'w defnyddio fel cartrefi i'w gosod i'w gweithwyr am rent fforddiadwy?

Wedi'i ateb gan Y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol | Wedi'i ateb ar 03/11/2022

The primary purpose of land transaction tax (LTT) is to raise revenue to fund essential public services in Wales. LTT rates are progressive and based on the price paid for the property or land. Providing relief for employers who purchase properties to let to employees at affordable rents either would require other taxpayers to pay more or would reduce revenues available for funding those essential public services.