WQ86351 (e) Wedi’i gyflwyno ar 20/10/2022

Pa ddiwydrwydd dyladwy gafodd ei wneud gan y Cyngor Llyfrau wrth roi arian i Corgi Cymru?

Wedi'i ateb gan Dirprwy Weinidog y Celfyddydau a Chwaraeon, a’r Prif Chwip | Wedi'i ateb ar 27/10/2022

Standard financial due diligence processes in relation to both grant recipients were undertaken by the Books Council of Wales before issuing franchise contracts in November 2021 to both Corgi Cymru and Golwg360.