WQ86345 (e) Wedi’i gyflwyno ar 20/10/2022

A wnaiff y Gweinidog gadarnhau pam fod Llywodraeth Cymru wedi methu â chyrraedd y dyddiad penderfynu, sef 16 Medi, ar gyfer yr apêl cynllunio gan Persimmon ynghylch y cais am 300 o gartrefi ger Cefn Fforest Gaerffili?

Wedi'i ateb gan Y Gweinidog Newid Hinsawdd | Wedi'i ateb ar 01/11/2022

16 September was an indicative date for determining the application.  The Inspector’s report on the recovered appeal has been received by officials.  The report is being actively considered and a decision will be issued as soon as practicable.