WQ86336 (w) Wedi’i gyflwyno ar 18/10/2022

A wnaiff y Gweinidog gadarnhau faint o bobl (yn unigolion, yn deuluoedd ac yn blant) oedd wedi cael eu rhoi mewn llety dros dro ym misoedd Chwefror ac Awst 2018, 2019, 2020, 2021, 2022?

Wedi'i ateb gan Y Gweinidog Newid Hinsawdd | Wedi'i ateb ar 28/10/2022

Gwnaethom ddechrau casglu gwybodaeth reoli fisol am unigolion sydd mewn llety dros dro yn ystod pandemig COVID-19 ym mis Awst 2020, gyda gwybodaeth am niferoedd o blant dibynnol yn dechrau cael ei chasglu o fis Hydref 2020. Nid ydym yn casglu’r data hwn ar gyfer teuluoedd.

Yn Awst 2020 rhoddwyd 976 o unigolion mewn llety dros dro, ac yn Awst 2021 rhoddwyd 1,183 o unigolion mewn llety dros dro, ac roedd 252 o’r rhain yn blant dibynnol o dan 16 oed. Nid yw data ar gyfer 2022 ar gael eto.

Yn Chwefror 2021, rhoddwyd 1,034 o unigolion (168 ohonynt yn blant dibynnol) mewn llety dros dro. Yn Chwefror 2022 rhoddwyd 1,262 o unigolion mewn llety dros dro, ac roedd 303 o’r rhain yn blant o dan 16 oed.