WQ86019 (e) Wedi’i gyflwyno ar 07/09/2022

A wnaiff y Gweinidog amlinellu sawl gwaith y mae'r grŵp rhwydwaith grid wedi cyfarfod rhwng Awst 2020 ac Awst 2022?

Wedi'i ateb gan Y Gweinidog Newid Hinsawdd | Wedi'i ateb ar 20/09/2022

Our grid network group meets quarterly. During the period August 2020 to August 2022 the group has met seven times.