WQ85923 (e) Wedi’i gyflwyno ar 17/08/2022

A fydd yr eithriad treth etifeddiaeth ar gyfer eiddo amaethyddol yn berthnasol i'r 10 y cant sydd wedi'i orchuddio gan goed yn unol â gofyniad Llywodraeth Cymru?

Wedi'i ateb gan Y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd | Wedi'i ateb ar 26/08/2022