WQ85857 (e) Wedi’i gyflwyno ar 03/08/2022

Pa gynlluniau sydd gan y Llywodraeth ar gyfer gwasanaethau hunaniaeth rhywedd i blant a phobl ifanc?

I'w ateb gan: Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol