WQ85856 (e) Wedi’i gyflwyno ar 03/08/2022

Pa gamau mae Llywodraeth Cymru'n eu cymryd i sicrhau ei bod yn ystyried pobl ifanc wrth wneud penderfyniadau am glinigau hunaniaeth rywedd?

I'w ateb gan: Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol