WQ85854 (e) Wedi’i gyflwyno ar 03/08/2022

Pa gamau mae'r Gweinidog yn eu cymryd i wella'r uned strôc yn Ysbyty Athrofaol y Faenor a gafodd ei asesu'n gyffredinol yn ddiweddar fel gradd D?

I'w ateb gan: Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol