WQ85853 (e) Wedi’i gyflwyno ar 03/08/2022

Pa asesiad mae Llywodraeth Cymru wedi ei wneud ynghylch i ba raddau y mae e-sigaréts wedi helpu pobl yng Nghymru i roi'r gorau i ysmygu?

I'w ateb gan: Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol