WQ85852 (e) Wedi’i gyflwyno ar 03/08/2022

A oes gan y Llywodraeth unrhyw gynlluniau i fynd i'r afael â'r lefelau uchel o dagfeydd yng Nghas-gwent?

I'w ateb gan: Y Gweinidog Newid Hinsawdd