WQ85817 (e) Wedi’i gyflwyno ar 27/07/2022

Pa gynlluniau sydd gan y Llywodraeth i fynd i'r afael â'r ffaith bod traean o adeiladau uchel yng Nghymru wedi cael eu hamcangyfrif i fod â phroblemau diogelwch tân?

Wedi'i ateb gan Y Gweinidog Newid Hinsawdd | Wedi'i ateb ar 05/08/2022

I will write to you as soon as possible with a substantive response and a copy of the letter will be published on the internet.