WQ85728 (e) Tynnwyd yn ôl Wedi’i gyflwyno ar 14/07/2022

A wnaiff y Gweinidog gadarnhau y bydd Llywodraeth Cymru yn comisiynu asesiad allanol, annibynnol o'r cynnydd sydd wedi'i wneud yn erbyn yr adolygiadau iechyd meddwl amrywiol dros y blynyddoedd diwethaf, fel y nodwyd mewn llythyr at etholwr?

I'w ateb gan: Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol