WQ85716 (e) Wedi’i gyflwyno ar 11/07/2022

Pa gamau y bydd Llywodraeth Cymru'n eu cymryd i gefnogi'r rhai sy'n byw gyda chyflyrau hirdymor yn well o gofio bod adroddiad 'The Cost of Cystic Fibrosis' gan yr Ymddiriedolaeth Ffibrosis Systig yn tynnu sylw at y ffaith bod 69 y cant o bobl â ffibrosis systig yn teimlo bod ganddynt lai o arian na'r rhai o'u cwmpas oherwydd eu cyflwr?

Wedi'i ateb gan Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol | Wedi'i ateb ar 21/07/2022