WQ85707 (e) Wedi’i gyflwyno ar 07/07/2022

Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i sicrhau nad yw'r cynllun trwyddedu statudol ar gyfer llety i ymwelwyr yn ddiangen o fiwrocrataidd?

Wedi'i ateb gan Gweinidog yr Economi | Wedi'i ateb ar 14/07/2022

Welsh Government will be undertaking a consultation exercise later this year regarding proposals for a statutory licensing scheme.