WQ85674 (e) Wedi’i gyflwyno ar 05/07/2022

Sawl darn o ddeddfwriaeth y Senedd yr awgrymwyd gwelliannau iddynt, y gofynnwyd am welliannau iddynt neu y gwnaed yn ofynnol drwy broses ganiatâd y Frenhines ers 2011?

Wedi'i ateb gan Prif Weinidog | Wedi'i ateb ar 15/07/2022