WQ85631 (e) Wedi’i gyflwyno ar 29/06/2022

Pa drafodaethau y mae Llywodraeth Cymru wedi'u cael gyda'r Swyddfa Eiddo Deallusol ynglŷn â'i phenderfyniad i roi nod masnach i'r geiriau cariad a hiraeth?

Wedi'i ateb gan Gweinidog yr Economi | Wedi'i ateb ar 11/07/2022

The Welsh Government has not yet had discussions with the Intellectual Property Office (IPO) regarding its decision to grant a trademark to the words cariad and hiraeth.

The Welsh Language Commissioner’s office has been in correspondence with the IPO and have now received a response. The Commissioner’s office will continue its discussions with the IPO on this matter and will inform us of the outcomes.