WQ85622 (e) Wedi’i gyflwyno ar 29/06/2022

A wnaiff y Gweinidog roi manylion yr asesiad o effaith economaidd y cynllun peilot 20mya ledled Cymru?

Wedi'i ateb gan Y Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd | Wedi'i ateb ar 06/07/2022

The Impact Assessment is available on the Senedd website

In English

https://senedd.wales/media/fo3ibze5/sub-ld15187-em-e.pdf

In Welsh

https://senedd.cymru/media/nuldhyuh/sub-ld15187-em-w.pdf