WQ85544 (e) Wedi’i gyflwyno ar 17/06/2022

Pa gymorth y mae Llywodraeth Cymru yn ei ddarparu neu'n cynllunio ar gyfer cynhyrchu ynni adnewyddadwy o adnoddau naturiol ar ffermydd yng Nghymru, gan gynnwys gwastraff gwynt, dŵr, solar ac organig?

Wedi'i ateb gan Y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd | Wedi'i ateb ar 28/06/2022

The proposed Sustainable Farming Scheme will support farmers to conserve energy and generate their own in order to reduce overall farm energy consumption and produce green energy.  This could include wind, water, solar and organic waste.