WQ85508 (e) Wedi’i gyflwyno ar 14/06/2022

A wnaiff y Gweinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am ymgynghoriad diweddar Llywodraeth Cymru ar hawliau datblygu a ganiateir a chadarnhau a yw'n bwriadu cadw trefniadau COVID-19 ar gyfer masnachu ar briffyrdd?

Wedi'i ateb gan Y Gweinidog Newid Hinsawdd | Wedi'i ateb ar 22/06/2022

We received 132 responses to the consultation which closed on 15 February.  Responses to the consultation are being considered and a government response will be issued later this year.