WQ85503 (e) Wedi’i gyflwyno ar 13/06/2022

Yn dilyn WQ85396, a wnaiff y Gweinidog ddarparu amserlen o ran pryd y bydd Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi unrhyw ddiwygiadau arfaethedig i Reoliadau'r Dreth Gyngor (Eithriadau i Symiau Uwch) (Cymru) 2015 ynghylch eithriadau o bremiwm treth gyngor ar gyfer eiddo a gyfyngir gan amod cynllunio?

Wedi'i ateb gan Y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol | Wedi'i ateb ar 17/06/2022

If we determine that an amendment is necessary to exempt certain properties from council tax premiums, our intention would be that this will be brought into effect from 1 April 2023 alongside revised guidance.

This work is being carried out in collaboration with Siân Gwenllian MS, the Plaid Cymru designated lead member, as part of the Co-operation Agreement between the Welsh Government and Plaid Cymru.