WQ85413 (e) Wedi’i gyflwyno ar 07/06/2022

Yn dilyn y Cyfarfod Llawn ar 7 Mehefin 2022, a wnaiff y Prif Weinidog amlinellu nifer y plant a oedd ar y gofrestr amddiffyn plant fesul 10,000 o'r boblogaeth o dan 18 oed yn 2017, 2018, 2019, 2020 a 2021?

Wedi'i ateb gan Y Gweinidog Newid Hinsawdd | Wedi'i ateb ar 17/06/2022

The number of children on the child protection register at 31 March and rate per 10,000 of the population aged under 18 is available on StatsWales.

Data for 2017 to 2019 is available here: https://statswales.gov.wales/v/LntB

Data at 31 March 2021 is available here: https://statswales.gov.wales/v/LntC

Data was not collected at 31 March 2020.