WQ85411 (e) Wedi’i gyflwyno ar 07/06/2022

Yn dilyn y Cyfarfod Llawn ar 7 Mehefin 2022, a wnaiff y Prif Weinidog amlinellu nifer y plant a ddilëwyd o'r gofrestr amddiffyn plant yn 2017, 2018, 2019, 2020 a 2021?

Wedi'i ateb gan Y Gweinidog Newid Hinsawdd | Wedi'i ateb ar 17/06/2022

The number of children removed from the child protection register during the year ending 31 March 2021 is available on StatsWales here: https://statswales.gov.wales/v/LntN

Data was not collected for the years 2017 to 2020.