WQ85408 (e) Wedi’i gyflwyno ar 07/06/2022

Yn dilyn y Cyfarfod Llawn ar 7 Mehefin 2022, a wnaiff y Prif Weinidog amlinellu nifer y plant a oedd ar y gofrestr amddiffyn plant yn 2017, 2018, 2019, 2020 a 2021, wedi'u dadansoddi bob chwe mis?

Wedi'i ateb gan Y Gweinidog Newid Hinsawdd | Wedi'i ateb ar 17/06/2022

This data is not collected at a national level.