WQ85407 (e) Wedi’i gyflwyno ar 07/06/2022

Yn dilyn y Cyfarfod Llawn ar 7 Mehefin 2022, a wnaiff y Prif Weinidog amlinellu nifer y plant a oedd ar y gofrestr amddiffyn plant yn 2017, 2018, 2019, 2020 a 2021?

Wedi'i ateb gan Y Gweinidog Newid Hinsawdd | Wedi'i ateb ar 17/06/2022

The total number of children who were on the child protection register at 31 March is available on StatsWales.

Data for 2017 to 2019 is available here: https://statswales.gov.wales/v/LmsF

Data at 31 March 2021 is available here: https://statswales.gov.wales/v/LntU

The data was not collected at 31 March 2020.

 

Children who are on the child protection register are also included in the Children Receiving Care and Support Census data collection. However, this collection only includes those children who have a care and support plan at 31 March where the plan has been in place for at least three months. From the Children Receiving Care and Support Census, those children who were on the child protection register at 31 March who were not looked after can be identified by the Child Protection Register cohort within the data. Those children who are on the child protection register who were looked after are included in the Looked After cohort. A breakdown for the number of children included in the Children Receiving Care and Support Census data is available on StatsWales here: https://statswales.gov.wales/v/LmsO