WQ85311 (e) Datganodd yr Aelod fuddiant Wedi’i gyflwyno ar 26/05/2022

A wnaiff y Gweinidog gadarnhau a yw'r ffigur o £4.25 miliwn a nodwyd ar gyfer prynu Fferm Gilestone yn cynnwys treth trafodiadau tir?

Wedi'i ateb gan Gweinidog yr Economi | Wedi'i ateb ar 07/06/2022

The price excludes Land Transaction Tax. The Welsh Government is a Crown body and does not pay Land Transaction Tax.