WQ85305 (e) Wedi’i gyflwyno ar 06/06/2022

A wnaiff y Gweinidog amlinellu pam mae pysgotwyr Cymru sy'n gweithredu o dan gwotâu pysgota Llywodraeth Cymru yn ardal Vlla yn wynebu cwotâu gwahanol i longau sy'n gweithredu o dan gwotâu Llywodraeth y DU yn yr un ardal Vlla?

Wedi'i ateb gan Y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd | Wedi'i ateb ar 16/06/2022