WQ85231 (e) Wedi’i gyflwyno ar 24/05/2022

A wnaiff y Gweinidog ddarparu'r swm a wariwyd ar ffordd yr A470 Pont y Bat cyn iddo gael ei adolygu gan y Panel Adolygu Ffyrdd?

Wedi'i ateb gan Y Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd | Wedi'i ateb ar 13/06/2022