WQ85179 (e) Wedi’i gyflwyno ar 19/05/2022

A fydd y cynllun peilot incwm sylfaenol ar gyfer y rhai sy'n gadael gofal yng Nghymru yn berthnasol i'r bobl ifanc hynny sydd wedi gadael gofal ond sydd mewn trefniant 'Pan fydda i'n barod'?

Wedi'i ateb gan Y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol | Wedi'i ateb ar 25/05/2022

The Basic Income Pilot in Wales will be available to those who have left care but are in a “When I am Ready” arrangement as long as:

I will be giving an oral statement next month where I will confirm full details of the pilot.