WQ85174 (e) Datganodd yr Aelod fuddiant Wedi’i gyflwyno ar 24/05/2022

Yn dilyn cyfarwyddyd gan Cyfoeth Naturiol Cymru, a wnaiff y Gweinidog egluro pam mae canlyniadau'r ymarfer dosrannu ffynonnellau gan Dŵr Cymru i ganfod pwy sy'n debygol o fod wedi cyfrannu at gynnydd ffosffad mewn ardaloedd cadwraeth arbennig afonydd a ddisgwylwyd ym mis Medi 2021 dal heb gael eu cwblhau, gan gadarnhau pryd y cânt eu cyhoeddi?

Wedi'i ateb gan Y Gweinidog Newid Hinsawdd | Wedi'i ateb ar 01/06/2022

Natural Resources Wales (NRW) is working with Dŵr Cymru to quality assure the source apportionment modelling data. Whilst the assurance process has taken longer than anticipated, it is vital that Nutrient Management Boards and all interested parties have confidence in the robustness of the apportionment models when they are released. The assurance steps will help ensure that the models can be used to support decision making and drive improvements in water quality at a local, catchment scale level.