WQ85166 (e) Wedi’i gyflwyno ar 18/05/2022

A wnaiff y Gweinidog gadarnhau pa ffermwyr, manwerthwyr a phroseswyr bwyd a fynychodd yr uwchgynhadledd fwyd y cyfeiriodd y Prif Weinidog ati yn y Cyfarfod Llawn ar 17 Mai 2022?

Wedi'i ateb gan Y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol | Wedi'i ateb ar 26/05/2022

The event referred to by the First Minister in Plenary on 17 May 2022 was a Food Poverty Roundtable, which I hosted on 11 May 2022. I have published a written statement with further information about the event.