WQ85123 (e) Wedi’i gyflwyno ar 12/05/2022

Pa drafodaethau y mae Llywodraeth Cymru wedi'u cael gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan ynghylch y penderfyniad i roi'r gorau i roi brechiadau COVID-19 mewn meddygfeydd yn etholaeth Mynwy?

I'w ateb gan: Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol