WQ85122 (e) Wedi’i gyflwyno ar 12/05/2022

A wnaiff y Gweinidog ddatgan faint o frechiadau atgyfnerthu sydd wedi'u rhoi yn rhanbarth Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan hyd yma?

I'w ateb gan: Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol