WQ85119 (e) Wedi’i gyflwyno ar 12/05/2022

Pa drafodaethau y mae'r Gweinidog wedi'u cael gyda Llywodraeth y DU ynghylch yr hyn y mae Bil Diogelwch Ar-lein Senedd y DU yn ei olygu i blant a phobl ifanc yng Nghymru?

I'w ateb gan: Gweinidog y Gymraeg ac Addysg