WQ85117 (e) Wedi’i gyflwyno ar 12/05/2022

Pa gynnydd sydd wedi'i wneud o ran penodi eiriolwyr mamolaeth a newyddenedigol i bob bwrdd iechyd yng Nghymru?

Wedi'i ateb gan Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol | Wedi'i ateb ar 19/05/2022

The Maternity and Neonatal Safety Support Programme was launched in January. Improvement Cymru, the improvement service for NHS Wales, has been asked to co-ordinate the delivery structure of the programme and provide direct support to health boards to identify maternity and neonatal safety actions. Improvement Cymru is finalising arrangements to recruit the health board maternity and neonatal champions.