WQ85106 (e) Wedi’i gyflwyno ar 09/05/2022

Ymhellach i WQ84357, pryd y bydd Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi canfyddiadau ymgynghoriad y GIG a gynhaliwyd y llynedd gyda defnyddwyr gwasanaethau, gofalwyr, clinigwyr a rheolwyr?

Wedi'i ateb gan Y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant | Wedi'i ateb ar 16/05/2022

The NHS consultation referred to was an internal exercise undertaken by the Clinical Lead for Eating Disorders. Whilst a formal report was not produced the findings and information from the engagement is being used to inform service improvements.

I will be providing an update on progress to improve eating disorders services to the Children, Young People and Education Committee in June. The response will be published on the Committee web pages.