WQ85080 (e) Wedi’i gyflwyno ar 29/04/2022

Pa asesiad y mae Llywodraeth Cymru wedi'i wneud o oblygiadau Deddf Diogelwch Adeiladu 2022 ers iddi gael Cydsyniad Brenhinol ar 28 Ebrill?

Wedi'i ateb gan Y Gweinidog Newid Hinsawdd | Wedi'i ateb ar 11/05/2022

We are developing a programme of work to draft the secondary legislation, guidance and support required to implement the provisions of the act as they apply to Wales. These will be subject to consultation which will include impact assessment.