WQ85010 (e) Wedi’i gyflwyno ar 22/04/2022

A wnaiff y Gweinidog egluro a drafodwyd y polisi optio i mewn ar gyfer y llyfr a gomisiynwyd i nodi Jiwbilî'r Frenhines gyda Sian Gwenllian AS, aelod arweiniol dynodedig Plaid Cymru, fel rhan o'r Cytundeb Cydweithio rhwng Llywodraeth Cymru a Phlaid Cymru?

Wedi'i ateb gan Gweinidog y Gymraeg ac Addysg | Wedi'i ateb ar 29/04/2022

Primary schools will be able to order the books through the UK Government’s Department of Education and we communicated details of the order process in this week’s Dysg Newsletter. The books will be distributed by the publisher and delivered to schools who opt to receive them in September.  All costs in relation to the publishing and distribution of the Queen’s Jubilee Book across devolved Governments are being managed by the UK Government.

The Queen’s Jubilee Book is not part of the Co-operation Agreement with Plaid Cymru.