WQ84959 (e) Wedi’i gyflwyno ar 06/04/2022

A wnaiff y Gweinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am statws cynlluniau'r Llywodraeth i roi'r hawl i bleidleisio i garcharorion sydd wedi cael dedfryd o lai na phedair blynedd, a yw'r ymrwymiad hwn yn parhau i fod yn bolisi gan Lywodraeth Cymru ac, os felly, a wnaiff y Gweinidog nodi pryd y mae'n bwriadu deddfu yn ystod tymor y Senedd hon?

Wedi'i ateb gan Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad | Wedi'i ateb ar 18/04/2022

We remain committed to the policy of allowing certain prisoners from Wales to vote in local government elections. Because of the pandemic, we did not include planned provisions in the Local Government and Elections (Wales) Act 2021 to enfranchise some prisoners but we intend to return to this issue in the future. I will ensure that the Senedd is kept informed of our legislative intentions.