WQ84947 (e) Wedi’i gyflwyno ar 01/04/2022

Pa gamau y mae'r Gweinidog yn eu cymryd i sicrhau y gall ysgolion gynnig mynediad at therapi lleferydd ac iaith i blant?

Wedi'i ateb gan Gweinidog y Gymraeg ac Addysg | Wedi'i ateb ar 18/04/2022