WQ84812 (e) Wedi’i gyflwyno ar 16/03/2022

Faint o eiddo a brynwyd gan Lywodraeth Cymru o dan y gorchymyn prynu gorfodol ar gyfer ffordd liniaru'r M4 sy'n wag ar hyn o bryd ers i'r prosiectau gael eu canslo a faint sydd â thenantiaid ar hyn o bryd?

Wedi'i ateb gan Y Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd | Wedi'i ateb ar 25/03/2022

The M4 Corridor around Newport Scheme was cancelled on 21 June 2021 and no properties have been sold since this date. A disposal strategy is being finalised in relation to M4 properties and will be implemented shortly. 

Since 21 June 2021, 15 properties which had been purchased using Compulsory Purchase Orders for the M4 Corridor around Newport, are currently tenanted and 11 are vacant. A further 5 properties were transferred from Economy to Transport as they were required for M4 Corridor around Newport, 3 are currently tenanted and 2 are vacant.