WQ84656 (e) Wedi’i gyflwyno ar 02/03/2022

Pa drafodaeth y mae'r Gweinidog wedi'i chael gyda'r Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol ynghylch sut y bydd Llywodraeth Cymru yn gwario symiau canlyniadol Barnett o'r cynnydd arfaethedig mewn cyfraniadau Yswiriant Gwladol?

Wedi'i ateb gan Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol | Wedi'i ateb ar 11/03/2022

The additional public spending financed from the increase in National Insurance contributions, and the consequential increase in the Wales Departmental Expenditure Limit. were included in our Spending Review settlement. Our Final Budget laid out our spending plans as agreed by Cabinet.