WQ84548 (e) Wedi’i gyflwyno ar 16/02/2022

Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru wedi'u cymryd mewn ymateb i tyrbin gwynt yn syrthio yn Gilfach Goch yn Rhondda Cynon Taf?

Wedi'i ateb gan Y Gweinidog Newid Hinsawdd | Wedi'i ateb ar 23/02/2022

We have been in contact with the wind farm operator, Pennant Walters, to seek assurances that public safety is being prioritised, particularly in relation to maintenance and the condition of the turbines on site. I will consider further action once the forensic investigation into the incident has taken place.