WQ84537 (e) Wedi’i gyflwyno ar 15/02/2022

Pa fesurau penodol y mae'r Gweinidog yn eu cynnig i leihau amseroedd aros criwiau ambiwlans, gyda chleifion yn aros y tu allan i adrannau damweiniau ac achosion brys Cymru?

Wedi'i ateb gan Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol | Wedi'i ateb ar 03/03/2022