WQ84528 (e) Datganodd yr Aelod fuddiant Wedi’i gyflwyno ar 14/02/2022

Sut mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu gweithredu'r argymhellion a amlinellir yn adroddiad Archwilio Cymru 2020, Sicrhau Bod Grantiau Datblygu Gwledig a Ddyfarnwyd heb Gystadleuaeth yn rhoi Gwerth am Arian?

Wedi'i ateb gan Y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd | Wedi'i ateb ar 24/02/2022

The findings highlighted by the Audit Wales report are those already identified and strengthened by the Welsh Government, with all actions fully realised in 2019.